Členstvá

Inzerciu Vašich nehnuteľností inzerujeme na viacerých najnavštevovanejších realitných portáloch. Radi by sme vyzdvihli portál Zoznam Realít sk, ktorý výrazným spôsobom napomáha nielen nám, ale hlavne našim klientom úspešne predať, alebo prenajať svoje nehnuteľnosti.

Etický kódex ZRKS je základným pilierom našej spolupráce medzi nami a našimi klientmi. Sme presvedčení o tom, že rešpektovanie pravidiel spomenutých v tomto dokumente, bude znamenať spokojnosť na všetkých stranách obchodu.

Sme členom ZRKS

ZRKS je najväčším realitným združením na Slovensku. Aktuálne má cez 200 členských realitných kancelárií a cez 1000 realitných maklérov ktorí sa zaviazali dodržiavať etický kódex. ZRKS ako jediné združenie na Slovensku vlastní svoj realitný portál www.ZoznamRealit.Sk.

 Od roku 2020 sme členom Realitnej únie SR

Realitná únia SR je združenie profesionálov, ktorí na realitnom trhu poskytujú klientom realitné služby na vysokej  odbornej úrovni. Jasnými pravidlami vytvára únia základy pre efektívnu spoluprácu medzi jej členmi. Nad dodržiavaním korektnosti a najvyššej kvality poskytovaných služieb dohliada disciplinárna komisia Realitnej únie SR. Zdieľanie dôležitých informácií, hľadanie riešení na spoločné problémy, silné odborné zázemie, kvalifikované zastupovanie realitnej obce pri vyjednávaní so štátnymi inštitúciami je len malý výpočet členských výhod. Medzi primárne ciele tiež patrí zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane súvisiacich legislatívy zmien na úseku podnikania s realitami.